Εισαγωγή

Από την αρχή της χρονιάς, διαβάστηκαν πολλά παραμύθια στα παιδιά, παραμύθια που, σε πολλές περιπτώσεις, αναλύθηκαν από τα ίδια τα παιδιά, αλλά και συζητήθηκαν εκτενώς μέσα στην τάξη.

Η ανάγνωση των παραμυθιών αποτελούσε μία οργανωμένη δραστηριότητα που συνήθως λάμβανε χώρα τις πρωινές ώρες. Σημειώνεται εδώ, πως τα ίδια τα παιδιά επεδίωκαν να ακούν παραμύθια και, συχνά, πρότειναν εκείνα τα παραμύθια που ήθελαν να ακούσουν και να συζητήσουν. Το έντονο ενδιαφέρον των παιδιών για τα παραμύθια, οδήγησε σε πολλές δραματοποιήσεις παραμυθιών καθώς και στην οργάνωση πολλών θεατρικών δράσεων και παιχνιδιών με θέμα τα παραμύθια. Έτσι, μετά την ανάγνωση κάποιου παραμυθιού και πάντα με την υποβοήθηση της νηπιαγωγού, δραματοποιούσαμε το παραμύθι, είτε χωρίζοντας τα παιδιά σε ομάδες, είτε παίζοντας ομαδικά ως ένα σύνολο.

Πολλές ήταν οι φορές που φτιάξαμε κοστούμια με απλά υλικά (γκοφρέ χαρτί, σελοτέιπ, χαρτόνια), ενώ παράλληλα ενισχύθηκαν και τα μουσικά ακούσματα των παιδιών γιατί, κατά τη διάρκεια των δραματοποιήσεων, ακούγαμε πάντα μουσικά κομμάτια κλασικών συνθετών όπως ο Μότσαρτ και ο Μπετόβεν. Με τη βοήθεια της μουσικής, τα παιδιά μπορούσαν να «μπουν» καλύτερα στο ρόλο τους και να εκφραστούν με το σώμα τους και το πρόσωπό τους. Κατά τη διάρκεια των δραματοποιήσεων, χρησιμοποιήθηκαν και γαντόκουκλες, όπως και μάσκες. Οι δραματοποιήσεις και τα θεατρικά παιχνίδια οργανώνονταν συνήθως μετά από την ανάγνωση των παραμυθιών.

Στόχοι του προγράμματος

 • Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι το διαδίκτυο αποτελεί μία πηγή πληροφοριών
 • Να αποκτήσουν τα παιδιά θετική στάση απέναντι στην παιδική λογοτεχνία
 • Να γνωρίσουν τον πλούτο του βιβλίου
 • Να συνειδητοποιήσουν το ρόλο του συγγραφέα, αλλά και του εικονογράφου
 • Να συνειδητοποιήσουν τη διαφορά ανάμεσα στο γραπτό λόγο και την εικόνα
 • Να εκφραστούν μέσα από αγαπημένους τους ήρωες παραμυθιών
 • Να συνεργαστούν

Διαδικασία- υλοποίηση προγράμματος

 • Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 3 ομάδες και κλήθηκαν να δημιουργήσουν 3 αφίσες με θέμα τα παραμύθια που διάβασαν και τους πρωταγωνιστές τους. Η πρώτη ομάδα θα έκανε μία αφίσα με παραμύθια στα οποία πρωταγωνιστούν αγόρια, η δεύτερη ομάδα θα έκανε μία αφίσα με παραμύθια στα οποία πρωταγωνιστούν κορίτσια, ενώ η τρίτη ομάδα θα έκανε μία αφίσα με παραμύθια όπου πρωταγωνιστούν ζώα.
 • Οι αφίσες είχαν στόχο την ενημέρωση των παιδιών του νηπιαγωγείου, αλλά και των γονέων τους για τα αγαπημένα τους βιβλία παιδικής λογοτεχνίας.
 • Στη συνέχεια τα παιδιά επισκέφτηκαν μαζί με τη νηπιαγωγό τους το εργαστήρι των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εκεί, ο καθηγητής πληροφορικής κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, σε συνεργασία με τη νηπιαγωγό της τάξης κυρία Όλγα Παπακυριακίδου, οργάνωσε μία σειρά δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας προκειμένου να γνωρίσουν τα παιδιά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και να εξοικειωθούν με τις λειτουργίες τους.
 • Οι δραστηριότητες αυτές είχαν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια που δεν ξεπερνούσε τη μισή ώρα και πραγματοποιούνταν 2 φορές την εβδομάδα επί 3 συνεχείς εβδομάδες. Τις 3 πρώτες φορές τα παιδιά έμαθαν να χρησιμοποιούν το ποντίκι του υπολογιστή, να το κινούν και να τοποθετούν στο σημείο της οθόνης που θέλουν. Μετά την εξοικείωση των παιδιών με τον υπολογιστή, τα παιδιά επισκέφτηκαν τις προτεινόμενες ιστοσελίδες για να συλλέξουν εικόνες από αγαπημένους ήρωες παραμυθιών, αλλά και εξώφυλλα παραμυθιών.
 • Η κάθε ομάδα επέλεξε τις εικόνες που ήθελε να εκτυπώσει για να τις χρησιμοποιήσει στην εργασία της. Μόλις ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, προχωρήσαμε στη δημιουργία των αφισών.
 • Η κάθε ομάδα εργάστηκε για τη δημιουργία της δικής της αφίσας, η οποία περιελάμβανε φωτογραφίες και πληροφορίες για το αντίστοιχο παραμύθι. Κάποια παιδιά εξέφρασαν την ιδέα να γράψουν τίτλους παραμυθιών, ενώ κάποια άλλα θέλησαν να ζωγραφίσουν ήρωες παραμυθιών. Τα παιδιά εργάστηκαν ομαδικά, ενώ η νηπιαγωγός είχε το ρόλο του γραμματέα καταγράφοντας όλες τις ιδέες των παιδιών.

Αξιολόγηση

Τα παιδιά αξιολογήθηκαν τόσο ομαδικά, όσο και ατομικά. Η ατομική αξιολόγηση έγινε με φύλλο εργασίας στον υπολογιστή που δημιουργήθηκε με το λογισμικό Power Point. Τα παιδιά κλήθηκαν να ομαδοποιήσουν ένα σύνολο ηρώων παραμυθιών, διαχωρίζοντάς τους σε αγόρια, κορίτσια και ζώα.

Από την υλοποίηση του προγράμματος «Ήρωες των παραμυθιών: εφαρμογή ιστοεξερεύνησης στο νηπιαγωγείο», προέκυψαν αρκετά συμπεράσματα:

 • Τα παιδιά κατάφεραν να λειτουργήσουν και να εργαστούν ομαδικά.
 • Η εξοικείωσή τους με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ήταν τελικά μια εύκολη υπόθεση. Φαίνεται πως τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, είτε λόγω των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και κονσόλων, είτε λόγω της παρουσίας του υπολογιστή στα σπίτια τους, είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν έναν υπολογιστή ακόμα και από τα πρώτα λεπτά της επαφής τους μαζί του.
 • Η δημιουργία αφίσας ενίσχυσε το κίνητρο των παιδιών για συμμετοχή στη δραστηριότητα της ιστοεξερεύνησης.
 • Τα παιδιά συμμετείχαν με μεγάλη προθυμία σε δραστηριότητες γραφής προκειμένου να ετοιμάσουν την αφίσα τους.