Τα νέα είναι πολύ ευχάριστα!

Ο θεσμός Αριστείας και Ανάδειξης Καλών Πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. βράβευσε τη δράση «Οι Ήρωες των Παραμυθιών: Εφαρμογή Ιστοεξερεύνησης στο Νηπιαγωγείο», που οργανώθηκε και υλοποιήθηκε στην τάξη των Προνηπίων από τη Νηπιαγωγό της τάξης κ. Όλγα Παπακυριακίδου σε συνεργασία με τον προϊστάμενο του Νηπιαγωγείου και καθηγητή πληροφορικής κ. Γιάννη Παπαδόπουλο.

Οι δύο εκπαιδευτικοί παρουσίασαν τη δράση «Οι Ήρωες των Παραμυθιών: Εφαρμογή Ιστοεξερεύνησης στο Νηπιαγωγείο», στην Τελετή Βράβευσης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2011 στο Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. στο Μαρούσι.

Συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στους μικρούς μαθητές!

Βράβευση - 2011 003 001

Βράβευση - 2011 002